OM KRETSLOPPET

Korpen Borås är arrangör och genomför loppet tillsammans med samarbetspartners, leverantörer och idrottsföreningar. Tillsammans med våra partners är målet att skapa en gemensam affärs- och samhällsnytta där våra lopp genomförs ekonomiskt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart. Vårt fokus är löparglädje, folkhälsa, miljö och att motivera fler till att upptäcka sitt närområde.

Vårt mål  är att runt Kretsloppet skapa ett evenemang som engagerar hela familjen, allmänhet, företag, föreningar och organisationer, ja helt enkelt ett event för alla! Alla som medverkar och deltar bidrar till att ekonomiska medel kan utbetalas till medverkande föreningars verksamhet.  

VÅR HÅLLBARHETSPOLICY​

Kretsloppet i Borås är en av stadens mest välbesökta folkfester som får hela staden att bubbla av liv och rörelse. Ett viktigt event för Borås som stad som engagerar familjer, företag, föreningar, påhejande publik och omkringliggande affärer, restauranger och caféer. Redan från starten 2009 har Kretsloppet haft ett tydligt miljöfokus och varit ett miljömärkt event enligt ”Håll Sverige rent”. Kretsloppet är en löparfest med en stark miljöprofil där miljöarbetet i Borås lyfts fram. Det sker ett kontinuerligt förbättringsarbete där vi omprövar alla delar inom eventet och satsningar som genomförs. 

Arrangemangets syfte är att:

 • Främja folkhälsan och motivera löpare i alla åldrar att delta. 
 • Aktivera och inspirera företag/organisationer till det interna friskvårdsarbetet. 
 • Bidra med ekonomiska medel till medverkande föreningars verksamhet och ungdomsidrotten. 
 • Fungera som en plattform som ger partners, företag och leverantörer möjlighet att visa upp sitt miljö- och hälsoarbetet och att tillsammans med Kretsloppets stärka sitt varumärke i ett positivt sammanhang. 

Vår hållbarhetspolicy innebär att Kretsloppet ska:

 • Genomföras ekonomiskt hållbart för att ekonomiska medel ska kunna utbetalas till medverkande föreningar. 
 • Redan i avtalsprocessen med partners och leverantörer lägga grunden för ett hållbart samarbete och event 
 • Påverka andra aktörer att arbeta för hållbarhet genom att ställa krav på sponsorer, samarbetspartners och leverantörer. 
 • Verka för att gynna flera olika idrotter/föreningar med en jämn fördelning mellan flick- och pojkgrupper. 
 • Gynna lokala leverantörer vid inköp av material och mat. 
 • Servera ekologisk/närproducerad/miljömärkt/Fairtrade-märkt mat i så stor utsträckning som är möjligt. 
 • Inför, under och efter eventet samordna transporter och använda partners som kan uppvisa ett aktivt hållbarhetsarbete. 
 • Erbjuda källsortering och många sopkärl inom tävlingsområdet och utmed banan. 
 • Arbeta aktivt för att minska avfallsmängden varje år. 
 • Vara ett inkluderande event för alla, gäller lika mycket för våra löpare som till våra partners, leverantörer, föreningar och funktionärer. 
 • Aktivt arbeta för att material och rekvisita återanvänds år från år. 
 • Minska användningen av engångsartiklar och give aways. 
 • Kommunicera regelbundet med vår målgrupp via digitala medier. 
 • Arbeta med plogginggrupper och städgrupper inom tävlingscentrum och utmed banan. 
 • Ständigt arbeta för att hitta nya lösningar som minskar vårt miljömässiga avtryck. 

KRETSLOPPETS MÅLGRUPP

95% av löparna kan rekommendera andra att delta 
92% upplever arrangemanget som bra eller mycket bra 
54% av deltagarna är kvinnor 
75% av löparna är i åldern 25-45 år 

STARK KOMMUNIKATION HELA ÅRET
8600 individer
tar emot Kretsloppets nyhetsbrev
Över 30 000 antal besök på hemsidan
1 650 antal följare på sociala medier
Kostnadsfria träningskvällar med SOK Knallen från april till oktober.
700 radiospottar, mars-september, samt redaktionella inslag
15-20 annonser i bland annat BT och löpforum

Vår målsättning är att alla skall kunna uppleva vår löp- och folkfest och att vi endast lämnar vårt löpsteg efter oss. Hoppas att ni är med oss och skapar löparglädje från april till oktober.